AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah
Naša spoločnosť je na trhu od roku 2002.
Pripravujeme, zabezpečujeme a realizujeme vzdelávacie, školiace a programové aktivity, soft skills programy a poradenstvo pre široké spektrum ľudí, ktorí potrebujú mať vysokú kvalitu profesionálnej komunikácie, pre tých, ktorí riadia ľudí, procesy, organizácie, pre ľudí ktorí reprezentujú svoju spoločnosť v rôznych profesných, spoločenských i protokolárnych situáciách, pre ľudí, ktorí sa pohybujú v oblasti zložitých vyjednávacích procedúr doma i v rôznych kultúrach sveta, pre manažérov, obchodníkov, predajcov, vyjednávačov, prvokontaktových pracovníkov, pracovníkov sekretariátov, ale aj lobistov, hovorcov, moderátorov a pod.
Tešíme sa na spoluprácu.
PROFESIONÁLNA KOMUNIKÁCIA
základy verbálnej a neverbálnej komunikácie, rétorika, jazyk, reč, hlas, mimika, gestika, štruktúra vystúpenia, artikulácia, ...


ZÁKLADNÉ PROGRAMY
RIADENIE KONFLIKTU
diagnostika a analýza príčin konfliktu, štruktúra konfliktu, pozičná a argumentačná sila, prevzatie riadenia procesov konfliktu, uzatváranie tém, vyjednávacie nástroje, ...
VYSTUPOVANIE
NA VEREJNOSTI
pred novinármi, vystúpenia v rozhlase, v televízii, scenár, tlačová konferencia, tlačová správa, moderátor, hovorca, ...

OBCHOD
Ľudia nekupujú to, čo potrebujú, ale to, čo chcú.  Myslenie klienta, jeho preferencie, produktové preferencie, prečo je ochotný kupovať práve u nás, riadenie obchodného rozhovoru, ...
PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
analýza témy, didaktické, technické, grafické, komunikačné a psychologické prvky prezentácie, ...


MANAŽMENT
Riadenie ľudí, procesov, činností, stratégií, rozhodovanie na rôznych úrovniach riadenia, motivovanie ľudí, vytváranie vzorov, predvídanie, komunikácia, etc.
LOBING
Lobing, lobista, lobingové procesy, etický kódex lobingu, stratégie a techniky lobingu, ...


ETIKETA, PROTOKOL
Profesionálna etiketa a spoločenský protokol, reprezentácia spoločnosti, ovplyvňované faktory firemnej kultúry,...

VYJEDNÁVANIE
Základy vyjednávania, úvod do typológie, vyjednávacie stratégie, argumentačné techniky, riadenie vyjednávania, ...

SOCIÁLNA KOMUNIKÁCIA
Program určený pre pracovníkov sociálnych zariadení, DSS, domovov dôchodcov, ZpS a ďalších zariadení pre seniorov.

ZDRAVOTNÍCTVO
Komunikačné techniky v zdravotníctve,  pacienti, príbuzní, umieranie a smrť, ageizmus, asertivita, empatia, riadenie konfliktu, ...

ŠTÁTNA SPRÁVA
SAMOSPRÁVY
Programy pre špecifické prostredie štátnej správy, samosprávy a ďalších inštitúcií.


metódy, formy      ceny      zľavy      odporúčané zostavy      AD      kontakt
Návrat na obsah