Ageizmus - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Ageizmus

Sociálna komunikácia

AGEIZMUS

Program určený pre pracovníkov sociálnych zariadení, DSS, domovov dôchodcov, ZpS a ďalších zariadení pre seniorov. Ageizmus je špeciálna disciplína, zaoberajúca sa negatívnymi prejavmi správania sa pracovníkov voči seniorom v zariadení. V prípade uzavretej skupiny nastavíme program na prostredie konkrétneho zariadenia.


Hlavné témy

Špecifiká vekovej diskriminácie, vekovej segregácie, eliminácia negatívnych stereotypov správania sa voči seniorom, sociálne stereotypy, strach zo smrti, strata mladosti, výkonnosti, vnímanie seniorov ako záťaž, formy ageizmu a ich odstraňovanie, ageizmus otvorený a skrytý v zariadeniach, vytváranie procesov a foriem eliminácie diskriminácie seniorov z akýchkoľvek príčin, budovanie kultúry zariadenia, vnímanie zodpovednosti za seniorov každým pracovníkom zariadenia.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Komunikácia so seniormi, Umieranie a smrť, Empatia


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky