Akcia mesiaca - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Akcia mesiaca

Ceny
 

AKCIA MESIACA
Každý mesiac tu nájdete špeciálnu cenu pre jeden vybraný produkt. Zľava platí len pre uvedený produkt a pre uvedený mesiac. S touto zľavou nemožno spájať ďalšie zľavy.

AKCIOVÁ CENA PRE FEBRUÁR
PROTOKOLÁRNE PODUJATIA

Oficiálne a protokolárne podujatia (recepcia, raut, pohár vína, pracovný obed a ďalšie) - často sa ich zúčastňujeme, ale nie vždy sa cítime istí v správaní, nie vždy  sa odvážime ich pripraviť, zorganizovať a zabezpečiť.
Program nás uvedie do tejto témy tak, aby ste mohli svojich hostí pozvať kedykoľvek aj na takéto podujatia a aby ste sa na nich aj vy cítili sebaisto.
Akciová cena za dvojdňový program pre skupinu do 16 účastníkov je celkom 800,00 €
(bez 20% DPH)


AKCIOVÁ CENA PRE MAREC
MEDIÁLNE VYSTÚPENIE
Tréning základných interpretačných prvkov, prvky mediálneho myslenia, mediálna asertivita a riadenie vystúpenia, rozvoj osobnostných prvkov vystupujúceho - sociálne, spoločenské, komunikačné zručnosti, vzhľad, obliekanie, priestor, diplomatická dôraznosť.
Prvky mediálnej reprezentácie, verbálna a neverbálna komunikácia, najčastejšie chyby a ich eliminácia.
Tréning mediálneho prejavu - dôraz, melódia, rečnícka prestávka, rečnícke nástroje, rytmus, frekvencia slov, melódia reči.
Tréma, stres z verejného vystupovania, špecifiká stresu priamych vysielaní a ich zvládnutie.
Príprava tém, štruktúrovanie, určenie témy, zvládnutie únikov od témy, konfliktný partner a jeho zvládnutie.
Základy podujatí, mediálne raňajky, brífing, výstava, okrúhly stôl, interview, prezentácie, ...

Akciová cena za dvojdňový program pre skupinu do 16 účastníkov je celkom 800,00 €
(bez 20% DPH)


AKCIOVÉ CENY

Ďalšie možnosti zliav a akciových cien.

Vyberte si svoj program.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky