Akreditované programy - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Akreditované programy

Certifikát

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

Pripravili sme pre vás vzdelávacie programy s právom udelenia certifikátu na základe akreditácie MŠ SR.
Každý program končí záverečným preskúšaním získaných znalostí a zručností. Účastník po absolvovaní programu a preskúšaní získa certifikát o absolvovaní s uvedením všetkých náležitostí v zmysle zákona o ďalšom vzdelávaní.
Záverečné preskúšanie je spravidla testom schopnosti implementácie získaných schopností, zručností a vedomostí na konkrétne pracovné prostredie účastníka. Napríklad v prípade manažérskych programov je záverečným procesom vypracovanie manažérskeho projektu z reálneho prostredia manažéra a jeho obhájenie.
Ponuku certifikovaných programov flexibilne rozširujeme na základe požiadaviek našich klientov.
V prípade potreby sme pripravení vytvoriť špeciálny certifikovaný vzdelávací program určený len pre potreby vašej spoločnosti. Po ukončení potrebného prieskumu, odladenia a schválenia obsahu programu trvá jeho akreditačný proces spravidla 3-4 mesiace v prípade, že program vyhovuje všetkým požadovaným parametrom MŠ SR.


Základné programy
Profesionálne riadenie ľudských zdrojov, Manažér ľudských zdrojov, Manažér procesov,
Obchodný zástupca, Prezentátor, Obchodné zručnosti, Prezentačné zručnosti

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky