Asertívne správanie - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Asertívne správanie

Konflikt, stres

ASERTÍVNE SPRÁVANIE

Asertívne správanie je významným prostriedkom sebapresadenia, presadenia svojich záujmov bez agresie a bez ponižovania druhej strany. Program je zameraný na pochopenie základov asertívneho správania, nástrojov a techník. Súčasťou programu sú cvičenia modelových situácií použiteľných v rôznych komunikačných situáciách.


Hlavné témy

Poznanie asertivity, základné procesy, otvorené vyjadrovanie, akceptovanie, tolerancia, sebaakceptácia, čo chcem dosiahnuť, jasné určenie postavenia, práv, kompetencií, zbavenia sa pocitu viny a zodpovednosti za iných, smerovanie k presadeniu.
Presadenie svojich záujmov bez ponižovania, podceňovania, zosmiešňovania druhého - posilnenie sebaistoty. Manipulatívne správanie, asertívne manipulačné techniky, určenie a uzatváranie témy, zamedzenie odklonu od témy. Asertívne práva, asertívne techniky, negatívna asertivita, použitie asertívneho správania v riadenom rozhovore a vyjednávaní.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Vystupovanie na verejnosti, Vyjednávanie, Profesionálna prezentácia

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky