Call centrum - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Call centrum

Telefonovanie

CALL CENTRUM

Call centrum, alebo centrum obsluhy hovorov, je útvar zabezpečujúci hromadné spracovanie prichádzajúce a odchádzajúce hovory. Interné Call centrum slúži výhradne potrebám vlastnej organizácie, ale stále častejšie je Call centrum ako samostatný subjekt, ktorý formou outsourcingu poskytuje svoje služby iným klientom. V oboch prípadoch je dôležité vybavenie nielen technologické, softvérové
s dostatočnou spojovacou kapacitou, ale hlavne kvalitne profesionálne znalým kontaktným personálom. Tento program nastavujeme na konkrétne prostredie a komoditu klienta.


Hlavné témy

Špecifiká riadeného telefonického rozhovoru, artikulácia, tempo, zrozumiteľnosť, štruktúrovanie rozhovoru. Spolupráca s pomocnou technológiou, napríklad sieťou intranetu, poznámky, kľúčové informácie, databázy, znalostná databáza.
Špecifiká Call centra pri poskytovaní, odbornej pomoci, odborného poradenstva, Call servisu, blokovania kariet, príprava objednávok, etc. Problematika rýchlosti a komplexnosti vybavenia, rýchlosť odozvy na požiadavku klienta, problém holdu v prospech klienta, hudba a ticho pri obsadení linky, automatické hlasové informácie, automatický portál požadovaných volieb, najčastejšie chyby a ich eliminácia.
Modelové situácie, cvičenia.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Telemarketing, Hot line, Obchodný rozhovor, Telefonická komunikácia

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky