CRM pre kuriérov - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

CRM pre kuriérov

Obchod

CRM PRE KURIÉROV

CRM (Customer Relationship Management ), alebo riadenie vzťahov s klientom pre kuriérov prepravných a distribučných spoločností je súbor strategických previazaných procesov, ktorých naplnenie zvyšuje šancu obstáť v stále tvrdšom konkurenčnom prostredí. V komodite prepravy je kuriér prvokontaktový reprezentant spoločnosti a významne ovplyvňuje budúce kúpne rozhodovanie klienta. Program je určený pre interných i externých kuriérov.


Hlavné témy:

CRM - aktívna tvorba a udržiavanie vzťahov s klientom, ktoré sú obojstranne prospešné. Predvídanie a riadenie požiadaviek klienta do budúcnosti, riadenie procesov a implementácia CRM.
Každý a všetko, s čím príde do kontaktu klient, ovplyvňuje jeho kúpne rozhodovanie, vnímanie každého klienta ako segment trhu, základné zručnosti prvokontaktových kuriérov, generovanie pocitu, že klient riadi predajný proces, stratégia odlišných kompetencií, rozvíjanie konkurenčných výhod, špecifikácia kľúčových klientov, kľúčový klient versus VIP klient, určovanie priorít klientov, procesy vytvárania a riadenia vzťahov s klientmi, zmena v chápaní priorít v kontakte s klientmi, klient vníma služby kuriéra ako neoddeliteľnú súčasť dôveryhodnosti a kultúry firmy, každý rozhovor s klientom je obchodný a marketingový, vzhľad vozidiel, vzhľad a kultúra správania sa kuriérov, riešenie konfliktných situácií, sťažnosti, reklamácie na mieste, prezentačné a reprezentačné faktory, práca

s tlačovinami, faktúrou, prospektom, základné princípy starostlivosti o klienta, telefonická komunikácia z vozidla, reprezentácia prepravnej spoločnosti, integrácia s vnútrofiremnými procesmi CRM.

Trojdňový program

Odporúčame prepojiť s programom:
Asertívne správanie, Empatické správanie, Riadenie konfliktu, Základy vyjednávania

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky