CRM - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

CRM

Obchod

CRM

CRM (Customer Relationship Management ), alebo riadenie vzťahov s klientom je súbor strategických previazaných procesov, ktorých naplnenie zvyšuje šancu obstáť v stále tvrdšom konkurenčnom prostredí. CRM nie je len suma procesov, postupov a návodov, ale je to predovšetkým zmena filozofie organizácie, zmena tímového myslenia manažérov a ich ľudí.

Hlavné témy

CRM - aktívna tvorba a udržiavanie vzťahov s klientom, ktoré sú obojstranne prospešné. Predvídanie a riadenie požiadaviek klienta do budúcnosti, riadenie procesov a implementácia CRM.
Každý a všetko, s čím príde do kontaktu klient, ovplyvňuje jeho kúpne rozhodovanie, vnímanie každého klienta ako segment trhu, základné zručnosti obchodníkov a prvokontaktových pracovníkov pri CRM, generovanie pocitu, že klient riadi predajný proces, stratégia odlišných kompetencií, rozvíjanie konkurenčných výhod, špecifikácia kľúčových klientov, kľúčový klient versus VIP klient, určovanie priorít klientov, zisťovanie a analýza atraktivity klienta, procesy vytvárania a riadenia vzťahov s klientmi, analýza a určenie stratégie pre zvyšovanie obchodu, rozvoj trvalých vzťahov, systémy hodnotenia klientov, analýza zloženia klientov.
Paretova analýza, prognózovanie predaja, CRM z aspektu obchodného plánu, sú kľúčoví klienti rentabilní?
Náklady riadené cenou, hodnotová analýza, tvorba rozvojového plánu pre klienta, CRM a zmena firemnej kultúry, systémy CRM - ich implementácia.
Implementácia CRM (detaily podľa existujúceho systému klienta) zoznámenie sa so systémom, zmeny a výhody, základné faktory efektívnej implementácie systému CRM, analýzy limitov a priorít systému.
Základné výhody: integrácia vstupov klientov a vnútrofiremných procesov, bezlimitný klientsky servis, vysoká efektívnosť riadenia informácií, zvýšenie rýchlosti spracovania obchodného prípadu, zvýšenie rýchlosti

k relevantným informáciám, vysoká flexibilita reakcií na podnety klienta, škálovateľnosť, efektívna správa systému.

Trojdňový program

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky