Delegovanie - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Delegovanie

Nástroje riadenia

DELEGOVANIE

Rozdeliť úlohy ľuďom, ktorí ich dokážu realizovať, zabezpečiť aby mali prácu čím a kedy vykonať, zvoliť správnych ľudí, na správnom mieste a v správny čas, to všetko tiež patrí k umeniu riadiť. Častý výrok ,, Pokiaľ im to vysvetlím, to si skôr spravím sám", patrí k závažným manažérskym chybám. Program vás uvedie do problematiky delegovania.
Program je určený manažérom na všetkých úrovniach riadenia.


Hlavné témy

Znalosť vzťahu medzi úsilím, výkonom a vonkajším a vnútorným efektom v procese práce.
Delegovanie na základe znalostí základných predpokladov vykonať prácu podľa požadovaných parametrov, delegovanie aj primeraných kompetencií distribúcie potrebných zdrojov, kompetencie rozhodnúť v stanovenom rozsahu, kompetencie kontrolovať, ale súčasne delegovanie kompetencie zodpovednosti za výsledok a za dodržanie požadovaných parametrov výsledku.
Výhody správneho delegovania, časová úspora, zvyšovanie flexibility pracovníkov, rozvoj kreativity pri hľadaní nových postupov, dosiahnutie viac práce za kratší čas, zníženie nekvality, uznanie, ale tiež testovanie možností pracovníkov, výhody pre manažéra, výhody pre pracovníka a výhody pre organizáciu, prípadne aj výhody pre klientov.
Najčastejšie chyby delegovania, nejasné delegovanie kompetencií, delegovanie len zodpovedností, nejasná úloha, nejednoznačné parametre výstupu, možnosť rôznej interpretácie zadania, neznalosť možností a schopností pracovníkov, nepochopenie, obavy.
Základné kroky, analýza úlohy, naplánovanie delegovania vrátane zdrojov, kompetencií a zodpovedností, jednoznačné zadanie, parametre výstupu, jednoznačné časové určenie.
Stanovenie kontrolných procedúr, delegovať formou ,,čo" nie ,,ako".

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Riadenie porád, EQM

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky