Empatické správanie - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Empatické správanie

Konflikt, stres

EMPATICKÉ SPRÁVANIE

Empatia je obvykle definovaná ako schopnosť poznať, vnímať a cítiť priamo emócie iných. Schopnosti empatie a asertívneho správania sú významnou výhodou pri profesionálnom riadení komunikačných situácií.

Hlavné témy

Pojem empatia, metakomunikácia, princípy empatických procesov, čo je a čo nie empatia, submisívnosť, ľahostajnosť, ignorancia, nadradenosť, povýšenectvo, zdôrazňovanie pozičnej sily, problém disonancie prostredníctvom sebazdôraznenia, sympatia, antipatia. Úrovne empatia, parafrázovanie, sebauvedomenie, empatické poznámky, reflexie, zrkadlenie.
Riadená komunikácia ako základ empatie, mimovoľná neriadená neverbálna komunikácia, identifikácia komunikačných signálov, aktívne počúvanie, signály aktívneho počúvania, budovanie dôvery.

Empatia v konfliktných procesoch.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Asertívne správanie, Riadenie konfliktu, Vystupovanie na verejnosti

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky