Eurochambers, lobing EÚ - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Eurochambers, lobing EÚ

Lobing

EUROCHAMBERS, LOBING EÚ

Lobing, nástroj demokratického rozhodovania. Pokračovanie základného programu, fungovanie lobistov a lobistických zoskupení v EÚ, v európskom parlamente, registrovanie lobistov v Bruseli, ...

Hlavné témy

Lobing v EÚ, Eurochambres, zastúpenie profesných komôr, združenia lobistov, register zástupcov záujmových skupín, Public Affair spoločnosti, AALEP - asociácia akreditovaných lobistov v europarlamente, poradenské spoločnosti, neeurópske lobistické zastúpenia v EÚ, financovanie najatých lobistických firiem, problematika Think Tank, registrácia lobistov a ich účasť v europarlamente, legalizácia lobistov, profesné kódexy lobistu.
Jednodenný program


Odporúčame spojiť s programom:
Základný program lobingu, Lobistické vzťahy, Techniky lobingu,
, Spoločenské zručnosti

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky