Firemná stratégia - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Firemná stratégia

Nástroje riadenia

FIREMNÁ STRATÉGIA

Firemná stratégia, pojem často vnímaný nejasne, nejednoznačne, prípadne ako zbytočnosť. Predsa je dôležité vyrobiť, predať a generovať zisk, nie? A v situácii, kedy je firemná stratégia jasná a zrozumiteľná manažérom, tak o nej často ani netušia zamestnanci.
Program je určený top manažérom a manažérom na strednej úrovni riadenia.


Hlavné témy

Vízia ako základný stavebný kameň, čo je vízia spoločnosti, filozofia firmy, zjednotenie, vytváranie vízie, stanovenie priorít a analýza reálnosti.
Stratégia spoločnosti, definovanie stratégie, prečo treba stratégiu, konkretizácia prvkov firemnej stratégie, strategický plán, analýza konkurenčného prostredia, zostavenie strategického tímu, proces analýzy, plánovania

a realizácie, definovanie priorít, odhad rizík, rozpočet, ekonomické aspekty, implementácia stratégie do spoločnosti, proces strategického plánovania, kontrola, monitoring.
Meranie firemnej stratégie, Balanced Scorecard - BSC, finančný merací systém, základné perspektívy, finančné ciele a stratégia spoločnosti, segmentácia trhu, priamy a nepriamy predaj, čas, kvalita, cena, meranie kvality procesov, meranie nákladov na proces, meranie schopností pracovníkov, strategické a diagnostické meradlá, zdieľané zdroje, alokácia zdrojov, taktická a strategická spätná väzba, strategické iniciatívy, vytvorenie integrovaného manažérskeho systému.

Trojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Dlhodobé plánovanie, Finančné plánovanie, Techniky plánovania, Riadenie zmien

  

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky