Hodnotenie, sankcie - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Hodnotenie, sankcie

Riadenie tímu

HODNOTENIE, SANKCIE

Hodnotenie pracovníkov, tímov a výsledkov práce je prakticky denný chlieb manažéra. Program uvádza prehľad postupov, nástrojov a procedúr, ktoré zavádzajú profesionálnu istotu, kvalitu, vysokú vypovedaciu hodnotu a patria k významným motivátorom pri riadení ľudí a tímov.


Hlavné témy

Kľúčová pozícia manažéra, ciele hodnotenia, stanovenie kritérií, parametrov a meradiel výkonov. Základné pojmy a procesy, performance, appraisal, annual performance review, etc., kvantifikácia ohodnotenia, efektívnosť hodnotenia, problematika kompetencií, ciele a kritériá z aspeku SMART. Identifikácia potrieb vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie, získavanie a rozvoj potrebných zručností, kontrola účinnosti personálnych procedúr. Scenár a štandardizácia hodnotiaceho rozhovoru, najčastejšie chyby. Stanovenie cieľov, váhovanie, analýza
a korekcia kritérií, implementácia výsledkov. Vlastný proces hodnotiaceho rozhovoru, pravidlá, formálne výstupy. Chyby hodnotenia a ich eliminácia, metódy hodnotenia, faktory hodnotenia. Motivačné procesy, posilňovanie významu práce, podpora individuálnych cieľov a zladenie s cieľmi podniku, autonómnosť, obohacovanie práce,... Typy temperamentov ľudí z aspektu riadenia.

Trojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Vytvorenie tímu, Motivácia tímu, Asertivita

Poznámka:

Sme pripravení naladiť tento program na stávajúce hodnotiace procesy klienta, s cieľom pochopenia významnosti hodnotiacich rozhovorov ako riadiaceho nástroja a s cieľom zvýšenie efektívnosti jeho hodnotiacich procedúr.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky