Hostia - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Hostia

Sekretariát

NÁVŠTEVY, HOSTIA
Návštevy ohlásené, neohlásené, riadenie času návštevy, podklady, vykanie, tykanie, štandardné situácie.

Hlavné témy

Štandardizácia komunikačných situácií v priamom kontakte, návšteva interná, externá, príprava stretnutia, čakanie návštevy, štandardizácia vstupov do stretnutí, upozornenia na časové horizonty, diskrétnosť, riešenie situácií
v spoločensko-reprezentačných problémov, problematika správneho vykania, riešenie námietok, sťažností
a nespokojnosti, štandardizácia pri riešení konfliktných situácií, zápisy zo stretnutí, zabezpečovanie servisných kancelárskych prác pre návštevu, návštevy z interného prostredia, distribúcia času, vytváranie časovej rezervy, odmietnutie termínu, kultivovanosť správania, reprezentácia spoločnosti, vytváranie vzorov správania sa.
Jednodenný program


Odporúčame spojiť s programom:
Komunikačné situácie, Asertivita, Typy pozícií

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky