Kaizen - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kaizen

Nástroje riadenia

KAIZEN

KAIZEN - metóda neustáleho zlepšovania procesov. Pri nevyhnutnosti byť schopní reagovať
na trvalé zvyšovanie požiadaviek klientov, trhu, prostredí, pri potrebe zvládnuť krízové obdobia, je jednou z ciest zvyšovanie kvality nielen produktov a ich parametrov, ale tiež manažérskych strategických a riadiacich procesov, procesov marketingu a riadenia vzťahov s klientmi.
KAIZEN je cesta trvalého zlepšovania, alebo trvalej cesty k lepšiemu. V tomto programe si môžete overiť, že realizácia týchto nástrojov riadenia nemusí byť v oblasti vysokých nákladov a zložitých štrukturálnych zmien.


Hlavné témy

Vytvorenie manažmentu pre zmeny, zmeny náhle a zmeny postupné, poznanie prínosu zmeny, zmena sociálnej atmosféry v prospech iniciatív všímania si možností zlepšovania v celom spektre pracovníkov organizácie.
Hlavné zložky Kaizen, prísna kontrola kvality bez kompromisov a s nízkou hodnotou tolerancie voči nekvalite, trvalá orientácia na zákazníka, vytvorenie systému kreovania, oponovania, realizácie a odmenenia zlepšovacích návrhov, pracovná disciplína, personalizovaná údržba technológií a výrobných prostriedkov, zvyšovanie kvality znalostí

a zručností pracovníkov, krúžky kontroly kvality.
Kaizen - faktor zmeny firemnej kultúry v CRM, základné nástroje vyhodnocovania efektívnosti riadenia kvality, hranice zvládateľnosti úloh v požadovanej kvalite, metóda Kamban v riadení kvality, riadenie vzťahov.
Kvalita - Náklady - Plánovanie z aspektu Kaizen, kontrolné metódy.
Metódy Just-in-Time (Práve včas), špecifikácia priorít, Warusa - kagen: nástroj riadenia kvality, kedy sú špecifikované a analyzované situácie, ktoré ešte problém negenerujú, ale už nie sú úplne v poriadku.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
CRM

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky