Kompetencie - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kompetencie

Riadenie tímu

KOMPETENCIE

Kompetencie, termín významný z aspektu riadenia ľudí, hodnotenia ich kvality, rozvoja a motivácií. Pochopenie obsahu a významu kompetencií v procesoch riadenia ľudí vkladá do rúk manažéra silný a efektívny nástroj.


Hlavné témy

Vedomosti, zručnosti, postoje ako základné vstupy ovplyvňujúce kompetencie pracovníka, kompetencie jednotlivca a tímu, poznanie kompetencií nadriadeného, vzťah kompetencií a zodpovedností, delegovanie kompetencií
a zodpovedností, nezasahovanie do určených kompetencií, znalosti, zručnosti a skúsenosti versus úspešnosť, orientácia na výsledok, rýchlosť adaptácie na zmeny, flexibilita generovaných riešení, schopnosť eliminácie neefektívnych riešení a postupov, problematika pochopenia cieľov a ich merateľnosti (SMART), rozvoj kreatívnych techník riešení, systémové a kritické myslenie, zodpovednosť za výsledky, negatívne aspekty neriadenej kompetencie, základné problémy a ich riešenie.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Vytvorenie tímu, Motivácia tímu, Hodnotiace procesy

 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky