Komunikácia s príbuznými - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Komunikácia s príbuznými

Sociálna komunikácia

KOMUNIKÁCIA S PRÍBUZNÝMI

Program určený pre pracovníkov sociálnych zariadení, DSS, domovov dôchodcov, ZpS a ďalších zariadení pre seniorov. Pre zabezpečenie kvalitných služieb pre seniora v zariadení je dôležitým partnerom rodina seniora. Zmeny stavu seniora sa často odrážajú v náraste obáv, strachu, neznalosti, nie zriedka aj agresie. Zvládnuť tieto situácie pomáha tento program.
V prípade uzavretej skupiny nastavíme program na konkrétne zariadenie.


Hlavné témy

Základy komunikácie od spolupráce v rodine klienta s terénnymi sociálnymi pracovníkmi po jeho prijatie
v zariadení, príbuzní ako významný zdroj anamnézy klienta, riešenie nátlaku od príbuzných, ochrana dôverných informácií, pozitívna komunikácia, riadenie rozhovoru, začatie a skončenie rozhovoru, ako zvládnuť uvravených príbuzných, riadenie tém rozhovoru, dávkovanie informácií, vecná zložka rozhovoru, klient je v dobrých rukách, techniky oznámenia významného zhoršenia stavu klienta a jeho úmrtia, emočný nadhľad, empatia.

Jednodňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Asertivita, Aktívne počúvanie

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky