Komunikácia so seniormi - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Komunikácia so seniormi

Sociálna komunikácia

KOMUNIKÁCIA SO SENIORMI

Program určený pre pracovníkov sociálnych zariadení, DSS, domovov dôchodcov, ZpS a ďalších zariadení pre seniorov. Práca so seniormi je veľmi náročná a vyžaduje si osobitý prístup, značnú dávku empatie, citlivosti, pochopenia a úcty. Program uvádza základné okruhy a témy komunikácie so seniormi. Program pre uzavreté skupiny naladíme na konkrétne zariadenie klienta.


Hlavné témy

Verbálna, neverbálna komunikácia, intímna zóna, zvyšovanie hlasu, špecifiká artikulačnej kvality, haptika, posturika, kinezika, gestika, paralingvistika, vnímanie komunikačných signálov seniorov a ich identifikácia, problémy infantilnej dispozície. Určenie témy, riadenie rozhovoru, motivačné aspekty, signály úcty a pochopenia. Najčastejšie chyby a ich eliminácia.
Ekonomické a psychologické aspekty, náhradné riešenia v inštitúcii, inštitucionálny pobyt seniora krátkodobý, dlhodobý a všeobecná problematika pobytu seniora v zariadení. Špeciálna geriatrická starostlivosť, komunikácia

o spôsobe poskytovania doplnkových služieb, výhody, nevýhody, argumentačná schopnosť, dôveryhodnosť, pomoc pri rozhodovaní seniora na pobyt v zariadení.
Zrakové postihnutie, hluchota, inkontinencia stolice, moču, základné pravidlá pri komunikácii s postihnutými, komunikácia pri postihnutí demenciou, Alzheimerova demencia a špecifiká komunikácie v týchto situáciách.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Príprava na starnutie, Ageizmus, Asertivita, Empatia

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky