Lobing, nástroj demokracie - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Lobing, nástroj demokracie

Lobing

LOBING, NÁSTROJ DEMOKRACIE

Lobing, nástroj demokratického rozhodovania.
,,Biblia" public relations - ôsme vydanie knihy Účinné public relations od Cutlipa, Centera a Brooma - charakterizuje lobing takto: "Lobing je špecializovaná časť public relations, ktorá vytvára
a udržiava vzťahy s vládou najmä s cieľom ovplyvniť legislatívu a reguláciu".
Základné pojmy, úvod do problematiky.


Hlavné témy

Lobista, jeho vlastnosti, lobistická firma, lobistický kontakt. Zručnosti a znalosti lobistu, prezentačné zručnosti, základy marketingu, znalosti procesov PR, komunikačné schopnosti, rétorika, nadväzovanie vzťahov, charizma, znalosť typológie, znalosť a budovanie mediálnych vzťahov, trpezlivosť, znalosti diplomacie, spoločenské
a protokolárne zručnosti, odborné znalosti.
Čo je a čo nie je lobing, budovanie legálnosti a oficiálnosti lobistu a lobingu.
Kontinuálny monitoring a analýza informácia o predmete lobingu, o pripravovaných relevantných zákonoch

a normách, monitoring dynamiky vývoja zmien kľúčových faktorov, tvorba scenárov alternatív, dopadové analýzy.
Relevantnosť získaných informácií, verifikácia z viacerých zdrojov, legálnosť zdrojov, spravovanie informácií, vytváranie prvých stratégií a taktiky lobingových procesov.
Vlastné lobingové vyjednávanie, časový stres, ústupky, výhody, poznanie kompetentnosti partnera, riadenie vyjednávaní, lobingové argumentačné techniky. Základná filozofia lobizmu, pomoc pri kariérnom raste partnerov.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Eurochambres, Lobistické vzťahy, Techniky lobingu, Lobingová kampaň, Spoločenské zručnosti

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky