Lobing - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Lobing

Lobing

LOBING

Vyjednávanie je dôležitá samostatná oblasť profesionálnej komunikácie.
V našich programoch vás budeme sprevádzať prostredím vyjednávačov rôznych úrovní,
v rôznych situáciách, stretneme sa s mnohými nástrojmi vyjednávacích techník, stratégií a nástrojov.

Vyjednávanie v rôznych kultúrach možno považovať za nadstavbu základných vyjednávacích zručností, pretože okrem týchto zručností vyjednávací úspech významne ovplyvňuje často znalosť kultúrneho prostredia partnerov, prípadne jeho krajiny. Poznanie

a rešpektovanie špecifík kultúry, náboženských zvykov, tradícií a miestnych odlišností povyšuje štandardné vyjednávanie na budovanie veľmi cenných dlhodobých vzťahov.

Lobing, lobista, lobingové procesy - tieto pojmy sú často vnímané v našej spoločnosti ako synonymum nečestnosti, nekorektnosti, zvláštnosti, ba až takmer kriminálnej činnosti. Program okrem vysvetlenia a aj tréningu pravidiel, zásad, etiky a procesov lobingu, chce prispieť k očisteniu, legalizácii a transparentnosti lobingu v našej kultúre. V mnohých krajinách sveta

a napríklad aj v Bruseli, praktickom centre EÚ, je lobing štandardným, akceptovaným a veľmi transparentným prostriedkom jednak signalizácie potrieb rôznych úrovní spoločenských, obchodných a štátnych štruktúr, jednak - prostredníctvom lobistov - efektívnym nástrojom vytvárania dopadových štúdií, odborných informácií
a korekčných procedúr pri vytváraní rôznych legislatívnych nástrojov.
Znalosť a profesionálna kvalita, ako aj etický kódex lobingu môžu prispieť k dotvoreniu pravidiel sprehľadnenia tejto činnosti.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky