Lobingové procesy - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Lobingové procesy

Lobing

LOBINGOVÉ PROCESY
Program vysvetľuje základné nástroje lobingovej kampane.


Hlavné témy

Analýza lobingovej stratégie, voľba nástrojov, metód a prostriedkov. Lobingová kampaň, základné kroky, analýza, stratégia, mobilizácia, akcia, analýza, kontinuita. Priamy lobing, nepriamy lobing, zmena sociálnej klímy, zmena názorov okolia, ovplyvňovanie verejnej mienky, nastavenie časových úsekov, rýchlosti a načasovanie jednotlivých častí kampane, gradácia, analýza prekážok a odporu s realizáciou kampane, nastavenie meradiel úspešnosti, hlavné a komplementárne komunikačné kanály, analýza STEEP faktorov vonkajšieho prostredia, analýza podstatných situačných premenných.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Základný program lobingu, Lobistické vzťahy, Techniky lobingu, Eurochambres, Spoločenské zručnosti

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky