Lobistické spojenia - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Lobistické spojenia

Lobing

LOBISTICKÉ SPOJENIA
Vytváranie a udržiavanie lobistických vzťahov s relevantnými partnermi.
Pokračovanie programu lobingových procesov.


Hlavné témy

Vytvorenie predmetu lobingu, analýza relevantných cieľových partnerov, kto môže ovplvyniť realizáciu predmetu lobingu, legislatívne zmeny, cieľoví partneri na našom území a na území europarlamentu, experti, vedci, poradcovia, kľúčové vedecké inštitúcie, poslanci parlamentu, iné lobistické skupiny, záujmové skupiny, poradné orgány vlády, vzťahy s politickými stranami a hnutiami, vzťahy s ládou a parlamentom, vzťahy so samosprávou. Vytváranie kontaktných situácií, oficiálne situácie, protokolárne kontaktné situácie, veľtrhy, výstavy, prezentácie, definovanie okruhov a tém, profesná znalosť problematiky predmetu lobingu, dopadové štúdie, modely.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Základný program lobingu, Eurochambres, Techniky lobingu, Spoločenské zručnosti

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky