Manažérska komunikácia - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Manažérska komunikácia

Manažment

MANAŽÉRSKA KOMUNIKÁCIA

Znalosť techník a foriem manažérskej komunikácie je neoddeliteľnou súčasťou profesionálnych kvalít riadiaceho pracovníka na všetkých úrovniach riadenia. Schopnosť presne odovzdať nielen zadanie úloh, ale aj riadiť komunikačné situácie, vytvárať motivačné efekty a vytvárať vzory správania a vzory hodnôt pre svojich podriadených. Program sme zaradili na základe analýz najčastejších chýb
v riadení ľudí, procesov a organizácií.


Hlavné témy

Príprava a štruktúrovanie komunikačnej situácie, definovanie nosných tém, časové horizonty jednotlivých častí. Podstatné informácie, kľúčové prvky, problematika používania odbornej terminológie, najčastejšie chyby a ich eliminácia, nejednoznačnosť, nepresnosť, problém so zadaním časových horizontov a meradiel.
Expresíva a emočné aspekty, cielenie informácií, kruhová, reťazová, ohnisková manažérska komunikácia, riadenie diskusie, hodnotenie, sankčné rozhodnutia, motivačné aspekty. Verbálne a neverbálne prvky, pomocné informačné prostriedky, overovanie pochopenia.
Komunikačný štýl analytický, expresívny, participačný, ústretový, základné manipulačné techniky, aktívne počúvanie, typy otázok, ich distribúcia a spracovanie.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Základný program, Profesionálna prezentácia, Manažérske programy

 


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky