Manažment - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Manažment

Odporúčame

MANAŽMENT

Odporúčame základné konfigurácie programov pre riadiacich pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia. Uvedené konfigurácie sme realizovali pre klientov v rôznych komoditách, v rôznych časových rozsahoch a s rôznou náročnosťou.
Medzi doterajšími požiadavkami klientov boli aj požiadavky len na niektoré konkrétne programy ale jednoznačne dominujú komplexnejšie štruktúry programových blokov a tém.
Jednotlivé programy sú spravidla dvoj až trojdňové z rýdzo praktických dôvodov uvoľňovania účastníkov z práce.


Poznámka z praxe:
Neodporúčame nastavenia vzdelávania tak, že za dopoludnie, prípadne za jeden deň, treba zvládnuť osem až dvanásť tém. Z obchodného hľadiska by nám to mohlo byť jedno, ale je veľmi neefektívne použitie peňazí, času, energie a motivácie ľudí.
Všetko chce svoj čas a vzdelávanie tiež. Máme mnoho skúseností s prípravou, plánovaním a koordináciou vzdelávacích programov a vzdelávacích stratégií. Spojte sa s nami, radi vám poradíme.ZÁKLADNÉ KONFIGURÁCIE

   * A Top manažment
Certifikovaný program Riadenie ľudských zdrojov

   * B Top manažment
Firemná stratégia, Dlhodobé plánovanie, MBO - riadenie podľa cieľov, Accountability - manažérska schopnosť
a zodpovednosť
, EQM, Techniky plánovania, Riadenie tímu, Riadenie zmien, Motivácia tímu,
Spoločenský a obchodný protokol, Profesionálna prezentácia, Manažérske vystupovanie, Asertivita, Empatia
Vyjednávanie, CRM, Základná komunikácia


   * C Stredná úroveň riadenia
Výber ľudí, Riadenie tímu, Delegovanie, Hodnotenie, Motivácia tímu, Finančné plánovanie
Techniky plánovania, Riadenie zmien, Riadenie projektu, Riadenie porád, Časový manažment, KAIZEN,
Riadenie konfliktu, Asertivita, Empatia, Profesionálna prezentácia, Základná komunikácia


   * D Stredná úroveň riadenia
Certifikovaný program, Manažér ľudských zdrojov , Základná komunikácia

Pre konkrétne prostredie klienta odporúčame programy:
Firemná kultúra, Manažér ako líder, Koučing,
( Spojte sa s nami a dajte si vypracovať návrh. Radi pripravíme konfiguráciu na mieru.)

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky