MBO - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

MBO

Nástroje riadenia

MBO - Management By Objectives
Riadenie podľa cieľov

významný manažérsky nástroj, zdôrazňujúci ,,ťah na bránku" pri riadení kľúčových činností. Metóda riadenia a hodnotenia podľa cieľov ( Management by Objectives ) je založená na špecifikácii cieľov, noriem
a požadovaných parametrov výsledkov, na základe ktorých budú pracovníci hodnotení. Program chce pomôcť manažérom a aj ich spolupracovníkom vytyčovať kľúčové ciele riadenej organizácie.


Hlavné témy

Drucker versus Taylor, päť kľúčových faktorov riadenia podľa cieľov, päť kľúčových činností manažéra pri riadení podľa cieľov, analýza, špecifikácia a distribúcia potrebných činností na jednotlivé pracoviská, budovanie motivačných mechanizmov a procesov, komunikačná sieť vertikálna i horizontálna, trvalé procesy spätnej väzby, poznanie podielu práce jednotlivca na výsledku, určenie meradiel cieľov, meranie, analýza odchyliek
a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov, trvalý kvalifikačný rozvoj pracovníkov, podiel zodpovednosti za ciele na všetkých úrovniach riadenia, spoluúčasť výkonných pracovníkov na formulovaní a doladení cieľov, analýza
a špecifikácia cieľov podľa vzťažných kritérií a podmienok, podľa úrovne riadenia až po pracovníka v dielni, podľa definovaných kompetencií a zodpovedností, podľa časových horizontov, riadenie zhora nadol, skracovanie časových rozsahov úloh, aktívne konanie manažérov.
Modelové situácie, príklady, diskusia.

2 x dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Riadenie projektov, Riadenie zmien, Techniky plánovania

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky