Mediálne vystúpenie - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Mediálne vystúpenie

Vystupovanie

MEDIÁLNE VYSTÚPENIE

Základný program problematiky mediálnych vystúpení.  Základné princípy plánovania, štruktúrovania a realizácie mediálnych vystúpení. Zvládnutie vlastných emočných prejavov stresu, trémy, nervozity, princípy efektívneho riadenia mediálnych prejavov. Odporúčame následné prepojenie na konkrétne okruhy vystúpení v televízii, rozhlase, na tlačovej besede a iných verejných podujatiach.


Hlavné témy

Tréning základných interpretačných prvkov, prvky mediálneho myslenia, mediálna asertivita a riadenie vystúpenia, rozvoj osobnostných prvkov vystupujúceho - sociálne, spoločenské, komunikačné zručnosti, vzhľad, obliekanie, priestor, diplomatická dôraznosť.
Prvky mediálnej reprezentácie, verbálna a neverbálna komunikácia, najčastejšie chyby a ich eliminácia.
Tréning mediálneho prejavu - dôraz, melódia, rečnícka prestávka, rečnícke nástroje, rytmus, frekvencia slov, melódia reči.
Tréma, stres z verejného vystupovania, špecifiká stresu priamych vysielaní a ich zvládnutie.
Príprava tém, štruktúrovanie, určenie témy, zvládnutie únikov od témy, konfliktný partner a jeho zvládnutie.
Základy podujatí, mediálne raňajky, brífing, výstava, okrúhly stôl, interview, prezentácie, ...

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Základný program, Rozhlasové vystúpenie, Televízne vystúpenie
Tlačová beseda, Profesionálna prezentácia, Spoločenské zručnosti

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky