Metódy programov - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Metódy programov

Metódy, formy

METÓDY, FORMY

Primárnym vstupom je odprednášanie parciálnych častí metodických blokov s postupným aktivovaním účastníkov. Účastníci používajú pracovné zošity, ktoré obsahujú kópie dôležitých poznámok, častí elektronickej prezentácie a informácií.
Pracovný zošit je dlhodobo osvedčená pomôcka, ktorú účastníci aktívne používajú a po ukončená vzdelávacieho, alebo tréningového programu je spravidla dlhodobo používanou pomôckou na pracovisku účastníka.

Po ukončení programu ostávajú pracovné zošity účastníkom, kde môžu poslúžiť - aj s ich vlastnými poznámkami - ako efektívna pracovná pomôcka. Cieľom je minimalizácia opisovania a maximálne efektívne využitie času programu. Pracovné zošity sú súčasťou didaktických prvkov.
Dominantná orientácia je na praktickú aplikáciu poznatkov. Celý čas programu interaktívne riadi lektor, ktorý flexibilne reaguje na stav pozornosti a únavy poslucháčov.

Najčastejšia metóda je interaktívna prednáška s aktiváciou účastníkov, workshop s vopred stanovenou témou, tréning konkrétnych činností, zručností a návykov, prezentačný tréning, pri ktorom si účastníci odlaďujú svoje vytvorené prezentácie, tréningový program verejných vystúpení v rôznych komunikačných situáciách, odborné poradenstvo, koučing v prostredí klienta.
V prípade požiadavky klienta pripravíme flexibilne metódu realizácie programu tak, aby čo najefektívnejšie
tieto požiadavky naplnila.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky