Motivácie tímu - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Motivácie tímu

Riadenie tímu

MOTIVÁCIA TÍMU

K riadiacej práci manažéra pri riadení ľudí patrí schopnosť viesť, podnecovať a motivovať svojich ľudí. Riadenie ľudí je o zodpovednosti za ich výsledky, aj o smerovaní ľudí k stotožneniu sa
s vykonávanou prácou, pri kvalitnej motivácii merateľne klesá fluktuácia, zmätkovitosť a stúpa kreativita. Program pomáha odstraňovať časté manažérske chyby a nedostatky pri riadení a motivovaní ľudí.


Hlavné témy

Riadenie ľudí úlohami a cieľmi, procesy hierarchie potrieb, kontext organizácie a pracovníka, finančné
a nefinančné faktory motivácie, odmena a spokojnosť s prácou, analýza účinnosti motivačných nástrojov. Projektovanie práce, projektovanie tímu, obohacovanie obsahu práce. Znalosť podielu pracovníka na výsledku práce, neexistuje nevýznamná pracovná pozícia, kariérny rast, zvyšovanie kvality, vzdelania, zručností, delegovanie kompetencií a zodpovedností. Pracovné prostredie, prostriedky, priestor, podiel na distribúcii prostriedkov a časti odmeny za vykonanú prácu, zabezpečenie spravodlivej odmeny, budovanie systému sankcií
a odmien, hodnotiace rozhovory, koučingové efekty, znalosť kontrolných procesov. Osobné aspekty, oslovovanie pracovníkov menom, priebežná prítomnosť manažéra na riadených pracoviskách. Poznanie vlastností pracovníkov, osobná a tímová motivácia, demotivácia, problém premotivovania. Pri odstránení príčin nespokojnosti nenastupuje spokojnosť.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Výber ľudí, Vytvorenie tímu, Motivácia tímu, Hodnotenie tímu, Asertivita

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky