Na pracovisku - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Na pracovisku

Konflikt, stres

KONFLIKT NA PRACOVISKU

Problémové a konfliktné situácie na pracovisku dokážu vážne poškodiť tímové vzťahy, motiváciu pracovníkov a ich postoj k vlastnej organizácii. Zvládnutie takýchto situácií manažérom je veľmi citlivo vnímanou reakciou. Program rieši najčastejšie príčiny konfliktov a spôsoby ich prevencie
a riešenia.


Hlavné témy

Špecifikácia konfliktu ako riadeného procesu, diagnostika varovných signálov – pracoviská, spoločné priestory, nepriama agresia, otvorený konfliktu, zdroje konfliktu, špecifiká zdrojov konfliktu na pracovisku, emočná a vecná rovina konfliktu, základ riadenia explozívneho konfliktu, pozitívne myslenie, vytváranie pozitívnych modelov
a vzorov, základné techniky ovplyvňovania partnera v konflikte, manažér ako vzor aj v konfliktných situáciách.
Metódy riadenia konfliktu, aktívne počúvanie, empatické správanie, asertívne správanie, aplikácia metód

v modelových situáciách, riadenie procesu konfliktu z aspektu profesionálnej komunikácie, riadenie procesu
z aspektu riadenia ľudských zdrojov, problematika riešenia konfliktu v prítomnosti klientov, konflikt z aspektu reprezentácie spoločnosti.
Donášanie, rozvracanie tímu, ohováranie, ignorancia, povýšenectvo, neúcta, techniky zvládnutia otvorenej agresie, verbálneho útoku, implementácia opravných a preventívnych nástrojov.
Sebadôvera pri riadení konfliktu, prevencia, psychoteror a jeho špecifiká na pracovisku, mobbing, bossing, konflikt z aspektu CRM, psychická odolnosť, psychické zdravie, špecifické techniky pri riadení procesov konfliktu, riadenie konfliktných procesov pri vybavovaní sťažností, reklamácie, konflikt s nespokojným klientom.
Modelové situácie, cvičenia.

Trojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Riadenie konfliktu, Asertivita, Empatia, Aktívne počúvanie

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky