O nás - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

O nás

O nás

Naša spoločnosť pripravuje, zabezpečuje a realizuje vzdelávacie, školiace a programové aktivity, soft skills programy a poradenstvo pre široké spektrum ľudí, ktorí potrebujú mať vysokú kvalitu profesionálnej komunikácie, pre tých, ktorí riadia ľudí, procesy, organizácie, ľudí ktorí reprezentujú svoju spoločnosť v rôznych profesných, spoločenských i protokolárnych situáciách, ľudí, ktorí sa pohybujú v oblasti zložitých vyjednávacích procedúr doma i v rôznych kultúrach sveta, manažérov, obchodníkov, predajcov, vyjednávačov, prvokontaktových pracovníkov, pracovníkov sekretariátov, ale aj lobistov, hovorcov, moderátorov a pod.
Pripravili sme špeciálne programy pre ľudí pracujúcich v sociálnej oblasti starostlivosti o seniorov, k dispozícii sú tiež programy pre špecifické prostredie zdravotníckych zariadení, ale aj organizácii štátnej správy a samosprávy.
Spoločnosť je členom AIVD (Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých).
AG ŠTÚDIO GERIČ, spol. s r. o. realizuje špeciálne programy pre pracovníkov s potrebou špeciálnych prezentačných a argumentačných zručností, v sortimente programov sú tiež vzdelávacie aktivity v oblasti profesionálnej komunikácie, rétoriky, riadenia rozhovorov, ľudských zdrojov, spoločenského a obchodného protokolu.
Pri príprave a tvorbe vzdelávacích programov veľmi úzko spolupracujeme s klientom tak, aby obsah programu čo najviac rešpektoval reálne prostredie klienta s jeho špecifikami.
Naša spoločnosť poskytuje tiež certifikované vzdelávacie programy na základe akreditácie Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Zabezpečujeme realizáciu všetkých potrebných pomocných služieb, výkonov a materiálov, kam patrí príprava študijných materiálov, postprodukčná činnosť, zabezpečenie výstupov prakticky v akomkoľvek potrebnom formáte (tlač, CD, DVD, video, zvukové materiály, etc.) prostredníctvom vlastného grafického štúdia.
AG ŠTÚDIO GERIČ, spol. s r. o. zabezpečuje tiež odbornú spoluprácu pri výbere ľudí, prijímacích rozhovoroch, nastavení systému a štruktúry vzdelávacieho systému pre organizáciu, firemné prezentácie a podporné programy a podujatia. Spojte sa s nami a nastavíme všetko presne na vaše prostredie a požiadavky.
Poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov, prípravy a koučovania riadiacich pracovníkov, obchodníkov a vyjednávačov.
Získali sme mnoho skúseností s vytváraním aj atypických programov s veľmi úzkym nastavením na konkrétne reálie, prostredie a komoditu klienta
Máme záujem o dlhodobú spoluprácu, ale sme pripravení realizovať aj krátkodobé programy.
Tešíme sa na spoluprácu.
Tím

AG ŠTÚDIO GERIČ, spol. s r. o.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky