Obchodná prezentácia - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Obchodná prezentácia

Prezentácie

OBCHODNÁ PREZENTÁCIA

Obchodná prezentácia s jej špecifikami a nástrojmi. Prezentácia z aspektu podpory predaja, prípadne produktovej prezentácie. Program je vhodným tréningom existujúcich, alebo pripravovaných prezentácií účastníkov. Počas programu si účastníci môžu pripraviť svoje konkrétne prezentácie a skonfrontovať si ich navzájom. Prezentácie si pod odborným vedením lektora môžu predviesť
a odladiť.


Hlavné témy

Rozdiel medzi výrobkom a produktom, čo chce klient, kľúčové informácie, riadenie prezentácie, dávkovanie informácií, gradácia prezentácie, generovanie pridanej hodnoty.
Analýza produktu a jeho kľúčových prvkov, parametre času a priestoru prezentácie, didaktické pomôcky, elektronická prezentácia, veľtrh, výstava, efektívne použitie farieb, objektov, typ písma, animácia, zvuk. Štruktúra kľúčových rovín prezentácie – krízové miesta, zladenie farieb, grafických a ostatných prvkov. Riadenie času prezentácie, konfliktné situácie, vyrušovanie a zvládnutie týchto situácií, príprava a realizácia rôznych časových variantov prezentácie, eliminácia časového stresu. Otvorenie konkrétnej témy, úniky od témy, námietky a ich zvládnutie, diskusia o cene a hodnote, podporné prvky prezentácie, tlačené podklady, kópie podkladov, vzorky, testy, vložené videozáznamy, zvuky, obrázky, tabuľky, grafy a ich efektívne používanie. Sekundárne prezentačné prvky, web, DVD, CD, katalóg.
Najčastejšie chyby a ich eliminácia, príliš mnoho detailov, nejasné riadenie prezentácie, prehustené vizuálne prvky, zlé časovanie jednotlivých informácií, neoverenie si pochopenia, prezentácia nie je vedená s cieľom podpory obchodu.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Príprava prezentácie I., Príprava prezentácie II.

Pozrite tiež akreditovaný program Prezentačné zručnosti

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky