Osobnosť manažéra - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Osobnosť manažéra

Manažment

OSOBNOSŤ MANAŽÉRA

Osobnosť manažéra, rozvíjanie a zvyšovanie kvality jeho práce, je predmetom tohto programu.
Program je určený manažérom na všetkých úrovniach riadenia.


Hlavné témy

Manažér ako líder, rozvoj znalostí a poznania vlastných schopností a rezerv, manažér z aspektu dominantnej zodpovednosti za riadenie procesov a riadenie ľudských zdrojov, manažérske vytváranie vzťahových vzorov, závislostná teória vedenia, moc, najčastejšie riadiace chyby.
Manažér ako kouč, základné typy osobnosti, rozdelenie temperamentov ľudí a ich riadenie, dominancia osobnosti, typy X a Y, riadení

a riadiaci, základné problémové okruhy, sebariadenie, základné pravidlá koučingu, najčastejšie chyby procesu koučovania a ich eliminácia.
Štýl vedenia, analýza vlastného štýlu vedenia, alternatívy štýlov vedenia, závislostná teória vedenia, moc.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Časový manažment, EQM, KAIZEN, Delegovanie, Asertivita

 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky