Pacient ako klient - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Pacient ako klient

Zdravotníctvo

PACIENT AKO KLIENT

Súbor programov nastavených na špecifické prostredie zdravotníckych zariadení s interaktívnymi situáciami medzi zdravotníckym personálom a pacientom, ale tiež medzi zdravotníkmi navzájom. Programy sú určené nielen pre neštátne zdravotnícke zariadenia. V komerčných zariadeniach je vzťah s pacientom rozšírený už o vzťah pacient - klient. Program uvádza do problematiky preferencií pacienta - klienta a faktory ovplyvňujúce jeho komerčné správanie.


Hlavné témy

Funkcie a ciele vyjednávania, zisťovanie informácii o partneroch, komunikácia s klientom - firmou.
VIP klient - špecifikácia, obchodná komunikácia.
Definovanie pridanej hodnoty a protihodnoty, alternatívy cieľov, možné prekážky.
Priestor a čas vyjednávania, tretia strana.
Ceny - ich štruktúra, informačný a marketingový mix.
Analýza faktorov vonkajšieho a vnútorného prostredia, STEEP faktory, trh a konkurencia.
Reagovanie na otázky o konkurencii, produktové portfólio.
Kritériá kúpy zdravotníckych služieb, skúsenosti, analýza zákazníckych preferencií.
Riadenie stresu, cena, logistika, reklamačné podmienky...
Príprava, ponuka, alternatívy, zaujatie, argumentačné techniky.
Proces riadenia námietok, cena a hodnota, ústupky, alternatívne riešenia, uzatvorenie zmluvy, procesy po uzatvorení zmluvy. Reklamácia, sťažnosť, nespokojnosť, riešenie nesúhlasu s podmienkami, vyvracanie námietok.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Konflikty v zdravotníctve, Riadenie konfliktu, Základná komunikácia, Asertivita, Empatia

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky