Partneri - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Partneri

O nás

K našim partnerom radíme viacero firiem, spoločností a inštitúcií. V tejto časti neuvádzame našich klientov, ale partnerské spoločnosti, ktoré významne prispeli
k rozvoju nových produktov, spoločnosti, s ktorými radi spolupracujeme pri realizácii rôznych spoločných projektov, ale aj spoločnosti, ktoré prispievajú k našej motivácii a pozitívnemu mysleniu.

EKONOMIC plus, s. r. o.

Spoločnosť poskytuje účtovnícke služby, odborné ekonomické poradenstvo. Služby spoločnosti sú veľmi kvalitné a spoľahlivé, čo je zrejme zabezpečované aj neustálym priebežným vzdelávaním pracovníkov v oblasti prakticky neustálych legislatívnych zmien. Odporúčame  pre vysokú úroveň firemnej kultúry, profesionality a dôveryhodnosti.

Kultivovaná zábava, humor nie prvoplánový, relax, oddych, príjemná spoločnosť.
Návštevu predstavení možno zaradiť medzi prvky psychohygieny, vhodnej pre každého, kto je bežne v stresovom prostredí. Odporúčame s čistým svedomím.

Stavivá Garaj, s.r.o.

So spoločnosťou spolupracujeme už mnoho rokov a zo štandardného komerčného vzťahu vzniklo cenné spojenie, vzájomného obohatenia
o poznanie, názory, aj o konfrontáciu teórie s komerčnou praxou. Vedenie spoločnosti vypracovalo dlhodobú stratégiu zvyšovania kvality svojich pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia a dôsledne ju realizuje. Potvrdilo sa, že zmysel majú systémové stratégie aj vo vzdelávaní pracovníkov. Vážime si aj ich humánne myslenie, kde nezabúdajú na vlastných pracovníkov, ale pomocou pri vzniku neziskovej organizácie Dominik, pomáhajú aj seniorom a odkázaným na pomoc.

Dominik, n.o.

Podľa slov nemeckého filozofa Jaspersa má človek domov tam, kde sa cíti dobre. Práve táto pokroková myšlienka viedla zakladateľov neziskovej organizácie Dominik
k vytvoreniu zariadenia sociálnych služieb, kde ťažiskom starostlivosti o seniorov je zachovanie ich práva na sebaurčenie, samostatnosť
a zároveň možnosť prekonať prekážky každého dňa kvalitne poskytovanými službami. S ľuďmi okolo Dominika spolupracujeme aj pre ich profesionálny ale aj veľmi ľudský a humánny prístup k celej myšlienke. Dominik, n.o. buduje úplne iný prístup k problematike starostlivosti o seniorov
a dokazuje, že sa to dá a má to zmysel.

Asociácia významne pomáha profesionálnej kvalite vzdelávacích inštitúcií organizovaním odborných programov, stretnutí, worshopov, etc.
Asociácia združuje vzdelávacie inštitúcie a odborných lektorov vzdelávania dospelých, pomáha pri získavaní kvalifikačných certifikátov a neustálom raste efektívnosti a kvality vzdelávania.

ibis partner, s. r. o.

je nemecko-slovenská vzdelávacia
a poradenská spoločnosť a špecializuje sa na prípravu manažérov a riadenia ľudských zdrojov. Odlišovacím znakom ich seminárov a workshopov je atmosféra rovnocenných duševných partnerov - účastníkov a lektorov. Aj keď nebýva zvykom uvádzať vlastne konkurenčnú spoločnosť, radi ju odporúčame pre jej profesionálne a ľudské kvality.

SWECK GROUP, spol. s r. o.

Spoločnosť SWECK spol. s r.o. sa od začiatku svojej činnosti sústreďuje na vytváranie nástrojov pre manažment pracovných procesov. Uskutočňuje vlastný vývoj informačných systémov a realizáciu veľkých projektov
v oblasti zavádzania informačných technológií do významných štátnych inštitúcií a veľkých podnikov. Spoločnosť SWECK GROUP sa ako prvá na Slovensku vnútorne transformovala na Digitálnu Spoločnosť - SWECK GROUP d.s. Jej právnym zástupcom je SWECK spol. s r.o.

Lege Artis, s. r. o.

Súkromná interná a reumatologická ambulancia.
Odporúčame pre mimoriadne kultivované správanie sa ľudí, veľmi príjemné prostredie, ale aj pre pochopenie časových problémov manažérov. Ambulancia poskytuje veľké spektrum odborných zdravotníckych služieb v oblastiach, ktoré sú pre riadiacich pracovníkov pomaličky žiaľ, neodmysliteľnou súčasťou ich života.

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou Európskej únie a vlády SR. NARMSP podporuje rozvoj a rast malého a stredného podnikania
v Slovenskej republike s cieľom posilniť konkurencieschopnosť sektora v rámci spoločného trhu EU a na trhoch tretích krajín.

 

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky