Plánovanie financií - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Plánovanie financií

Nástroje riadenia

PLÁNOVANIE FINANCIÍ

Rozpočtovanie a kontrola nákladov patrí k manažérskym povinnostiam.
Tieto úlohy nie sú štandardné účtovníctvo, ale riadiace efektívne nástroje.


Hlavné témy

Definovanie strategických cieľov, definovanie oblastí a priorít analýzy, analýza faktorov vonkajšieho a vnútorného prostredia, analýza zdrojov, schopností, štruktúry a systému riadenia, analýzy potenciálu vlastnej spoločnosti
a potenciálu konkurencie, tržby, náklady, absolútna hodnota versus % nárast, hodnota aktív, podiel úverov, ukazovatele ROCE, AUR, ROSR, likvidita, analýza trhu a jeho segmentov, analýza substitučných konkurenčných produktov, zdroje spoločnosti, analýza ukazovateľov ziskovosti.

Trojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Dlhodobé plánovanie, Firemná stratégia, Techniky plánovania

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky