Pracovné zdroje - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Pracovné zdroje

Certifikát
Akreditácia

Program je rozdelený na dvoj
a trojdňové moduly tak, aby si účastníci mohli rozvrhnúť svoje pracovné povinnosti tak, aby čo najmenej chýbali na svojom pracovisku.
Manažment času patrí k manažérskym zručnostiam a aj takto si ho účastník môže otestovať v praxi.
Záverečný manažérsky projekt je postavený

na konkrétnych riadiacich situáciách v reálnom prostredí.
Aj takto si účastník vo svojej praxi preverí efektívnosť

a účinnosť jednotlivých poznatkov a skúseností
zo vzdelávacieho programu.
Vypracovanie a obhájenie manažérskeho projektu

je podmienkou získania certifikátu.

PROFESIONÁLNE RIADENIE
ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Celkovo: 262 hodín
Obsah: (povinné moduly štúdia)
Riadenie ľudských zdrojov - 28 hod.
Riadenie procesov - 28 hod.
Manažérsky rozvoj - 21 hod.
Tvorba a implementácia stratégie spoločnosti - 35 hod.
Finančný manažment - 24 hod.
Marketing - 21 hod.
(povinne voliteľné (min. dva) moduly štúdia)
Riadenie obchodného rozhovoru - 21 hod.
Vyjednávanie - 21 hod.
Firemná kultúra - 21 hod.
Produktová prezentácia - 21 hod.
Program končí ,,Manažérskym projektom" v rozsahu 21 hod.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky