Pred novinármi - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Pred novinármi

Vystupovanie

PRED NOVINÁRMI

Tlačová beseda ako efektívny nástroj budovania publicity, informovania cieľových skupín, budovania mena, dôveryhodnosti. Program sa zapodieva problematikou zabezpečenia potrebných informácií v správnom čase prostredníctvom mediálnych kanálov. Príprava tlačovej besedy, vystupovanie a riadenie besedy je veľmi náročný proces, kde môžeme mnoho získať a mnoho stratiť. Preto sme túto tému zaradili do programu mediálnych vystúpení.


Hlavné témy

Základy Public relation, základy Media relation, nebudujte vzťahy s médiami, ale publicitu a procesy informovanosti. Budovanie kontaktov, osobných vzťahov, novinári nechcú nakupovať, chcú informovať, nepoužívajte marketingové triky.
Štruktúrovanie mediálnej databázy podľa typu média (tlačové, rozhlas, denníky, mesačník, špecializované, televízne stanice, regionálne vysielanie, rozhlasové stanice, pokrytie, elektronické médiá, internet. Vypracovanie mediálneho plánu, podstatné kľúčové informácie pre tlačovú besedu, znalosť a distribúcia detailov, presnosť, jednoznačnosť vyjadrovania, overovanie pochopenia, uvádzanie a neuvádzanie zdrojov. Analýza cieľových skupín, poznáte svoju mediálnu scénu? Proaktívnosť, odbornosť, profesionalita.
Výstupy pre novinárov - tlačová správa, tlačové oznámenie, avízo, foto kit, fleš, ... Štruktúrovanie tlačovej správy.
Identifikácia pri vystúpení, titulatúra, pozícia, relevantnosť. Miesto a časovanie tlačovej besedy, termíny uzávierok. Distribúcia dodatočných informácií, podporné prostredia, web. Doplnkové prostriedky pri tlačovej besede, premietanie prezentácie, dvojrozmerné prvky, grafy, tabuľky, obrázky a ich správne použitie. Autorizácia informácií, analýza výstupov v médiách.

Trojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Základný program, Mediálne vystúpenie,
Profesionálna prezentácia, Tréma, stres, bloky

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky