Predajca - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Predajca

Obchod

PREDAJCA

Program obchodných zručností pre prvokontaktových predajcov a predajcov v predajni. Zisťovanie zákazníckych preferencií, usmerňovanie a motivovanie zákazníka ku kúpnemu rozhodnutiu, presvedčiť zákazníka, že ja na správnom mieste a v správnej predajni, schopnosť efektívne komunikovať s rôznymi typmi zákazníkov v rôznych, aj konfliktných situáciách a mnoho ďalších zručností vo výbave predajcu, je jednoznačne konkurenčná výhoda.
Program pre uzavreté skupiny nastavujeme na konkrétne prostredie a komoditu klienta.


Hlavné témy

Spoločnosť ste vy, čo vlastne predávame, rozdiel medzi produktom a výrobkom, čo ovplyvňuje kúpne rozhodovanie zákazníka, zisťovanie zákazníckych preferencií, prvý dojem, sebaistota, pozitívne naladenie, profesionalita, tréma, stres, artikulačná kvalita, čistota prejavu, hlasová a rečová kultúra, odborná terminológia.
Každý rozhovor je obchodný a marketingový, rečové kazy, kontraproduktívne vyjadrovanie, zlé slovné obraty, verbálne a neverbálne rušivé efekty a ich odstraňovanie, štruktúrovanie rozhovoru, dávkovanie informácií.
Obchodný rozhovor nie je konverzácia, základné typy temperamentov – využitie pri riadení rozhovoru, potenciálny zákazník, zákazník, klient, obhajca, nepriateľ, nie podávať ale predávať, zisťovanie priorít klienta, čo chce vlastne kúpiť, špecifiká riadenia rozhovoru v predajni, voľba stratégií, alternatívy, manévrovací priestor.
Kedy sme pripravení vyjednávať, akvizičné chyby, posilňovanie pozície voči konkurencii, fázy obchodného rozhovoru.
Cena, štruktúrovanie ceny, problematika zliav, predbežné dohody, predbežné uzatváranie, rozdiel medzi cenou

a hodnotou tovaru, čo bráni klientovi rozhodnúť tu a teraz, argumentačné techniky, racionálne a intuitívne argumenty, klient vydiera, nekorektné triky a ich zvládnutie, nátlak a snaha o získanie pozíciu sily, prebratie riadenia rozhovoru.
Prvky vytvárajúce vzťah klienta k firme, klient starý, deti, rečové vady, alkohol, práca s doplnkovým propagačným a informačným materiálom, návody, úvod do riadenia konfliktných situácií.
Modelové situácie, cvičenia.

Štvordňový program
( 2 x dva dni)

Odporúčame spojenie s programom:
Obchodné vyjednávanie, Riadenie konfliktu, Asertivita, Empatia

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky