Príprava na starnutie - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Príprava na starnutie

Sociálna komunikácia

PRÍPRAVA NA STARNUTIE

Príprava seniorov na starnutie je oblasť špeciálnej komunikácie, kde je možné veľmi jemne
a dôstojne pripraviť seniora na nové situácie, stavy a problémy, ako aj sa dá narobiť veľa škody pri necitlivom správaní, neprofesionálnom a nekvalitnom prístupe k seniorom. Program určený pre pracovníkov sociálnych zariadení, DSS, domovov dôchodcov, ZpS a ďalších zariadení pre seniorov.
V prípade uzavretých skupín nastavíme program na prostredie konkrétneho zariadenia.


Hlavné témy

Zdravotnícka, psychologická a sociálna príprava na starobu, prvokontaktoví pracovníci ako najvýznamnejší prvok ovplyvňovania týchto procesov, poznanie a eliminácia rizikových faktorov, zmeny v osobných vzťahoch, nachádzanie motivačných aspektov vo vysokom veku, nové formy kreativity seniorov, vzdelávanie tretieho veku.
Modelové situácie, cvičenia.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Komunikácia so seniormi, Ageizmus, Asertivita, Empatia

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky