Príprava prezentácie - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Príprava prezentácie

Prezentácie

PRÍPRAVA PREZENTÁCIE

Program je určený pre každého, kto chce uspieť pri rôznych formách prezentovania svojich myšlienok, produktu, nápadov, riešení, ponúk a podobne. Prvá časť programu sa zaoberá komunikačnými, didaktickými, psychologickými, grafickými a ďalšími prvkami prípravy prezentácií. Druhá časť je hlavne orientovaná na cvičenie a tréning vlastných prezentácií účastníkov. Aj tieto programy je možné absolvovať samostatne, pre začínajúcich odporúčame oba.PRÍPRAVA PREZENTÁCIE I.
Hlavné témy

Predmet prezentácie, znalosť témy, nosné prvky, kľúčové slová, hlavné myšlienky. Štruktúra prezentácie, definovanie tém, obsah a scenár prezentácie. Príprava prezentácie - priestor, publikum, čas, semiotické sústavy. Voľba didaktických prvkov, hlavných a pomocných prezentačných procesov. Tabuľa, plátno, spätný projektor, dátový projektor, veľkoformátový monitor, monitorový systém, tlačené materiály, CD, DVD, ...Prezentovanie produktu, informácie, znalostí, projektu, ponuky, výberové konanie, výstava, veľtrh, obchodná prezentácia. Príprava prezentácie v elektronickej podobe, fonty, rezy, farba, rozmiestnenie informácií v okne, ilustrácie, zvuk, video, fotografie, trojrozmerné prvky. Práca s grafikou, tabuľkami, obrázkami, layout prezentácie, problematika fontov, ich rezov, typov, veľkosti a farieb. Problematika degradácia farebnej kvality pri dátových projektoroch. Časovanie prvkov, doznenie myšlienky. Vyladenie grafiky, slova, akcie - scenár a réžia prezentácie. Najčastejšie chyby prezentácie a ich elimináciaDiskusia - spustenie, ukončenie, riadenie. Zvládnutie technických problémov, vyrušovania, konfliktných situácií.

Trojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Základný program, Príprava prezentácie II.
Pozrite tiež akreditovaný program Prezentačné zručnosti

PRÍPRAVA PREZENTÁCIE II.
Hlavné témy

Komunikačné techniky prezentácie, dávkovanie informácií, overovanie pochopenia, argumentačné techniky.
Prezentácie obchodné, produktové, prezentovanie znalostí, procesov, myšlienky, výberové konanie, ponuka, výstava, veľtrh. Presviedčanie, interakcia s publikom, riadená distribúcia témy. Nástroje riadenia diskusie.
Prezentácie účastníkov, ich analýza, odlaďovanie chýb, spätná väzba od účastníkov a lektora.
* Pri tomto programe odporúčame priniesť si svoju vlastnú prezentáciu v akejkoľvek podobe, ktorú si môže účastník vyladiť počas programu.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Základný program, Vystupovanie na verejnosti, Základy prezentácie I.

Pozrite tiež akreditovaný program Prezentačné zručnosti

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky