Profesionálna komunikácia - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Profesionálna komunikácia

Komunikácia

Téma profesionálna komunikácia má veľmi široký rozsah. Každý, kto vo svojej pracovnej pozícii musí používať hovorené slovo, jazyk, reč a ďalšie prvky komunikácie, významne ovplyvňuje kultúru svojej spoločnosti, vnímanie jej dôveryhodnosti, kvality, ale aj sily postavenia v relevantnom konkurenčnom prostredí.
Programy sú vystavané od základných kameňov profesionálnej komunikácie, teda práce so slovom, jazykom, rečou, artikuláciou, neverbálnym vystupovaním, prípravou štruktúry a obsahu svojich vystúpení, pravidlami profesionálnej prezentácie, mediálnych vystúpení, samostatnou časťou sú programy spoločenského, obchodného a diplomatického protokolu
a etikety.
K dispozícii sú tréningové programy konkrétnych komunikačných situácií a prostredí, napríklad mediálne vystúpenia, vystúpenia
v televízii, rozhlase, tlačovej besede a mnoho ďalších.
Samostatnou časťou sú programy pre moderátorov, hovorcov, ako aj samostatné programy pre pracovníkov telemarketingu, call centier a hot line.
Programy sociálnej komunikácie určené pre pracovníkov v zariadeniach pre seniorov, ale aj programy pre zvládnutie komunikačných situácií v špecifickom prostredí zdravotníckych zariadení.
Pripravili sme základné okruhy programov na základe analýzy požiadaviek našich klientov a záujemcov o naše služby.
Odporúčame pozrieť si možnosti a buď si zvoliť vhodnú konfiguráciu programov, alebo sa poradiť s nami.
Ak nenájdete v našej ponuke naplnenie svojich požiadaviek, spojte sa s nami a dajte si vypracovať konkrétny návrh programu nastavený na vaše prostredie a komoditu.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky