Protokol, etiketa - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Protokol, etiketa

ETIKETA, PROTOKOL

Znalosť pravidiel etikety a pravidiel protokolu významne posilňujú kvalitu vzťahov s partnermi, ale aj s internými pracovníkmi. Ich správne aplikovanie v praxi je možné hlavne vtedy, ak znalosti a používanie týchto zvyklostí, pravidiel
a noriem používame automaticky a samozrejme. Prílišná sebakontrola vonkajších prejavov je skôr rušivým prvkom
a generuje signály nadradenosti.


Hlavné témy

Úvod do problematiky profesionálnej etikety a spoločenského protokolu, reprezentácia spoločnosti, ovplyvňované faktory firemnej kultúry, predstavovanie, uvítanie hostí na sekretariáte, čakanie návštevy, preferencia poradia, VIP návšteva, základné občerstvenie na sekretariáte, špecifikácia základného sortimentu pre občerstvenie, nástroje, riad, poháre, obrúsky, doplnky.
Uvádzanie hostí do priestoru rokovania, základné pravidlá pre zasadací poriadok, menovky, druhy stolovania pri rôznych druhoch rokovania a priestoroch, zvládnutie nehody - rozbitie, poliatie, ušpinenie.
Modelové situácie cvičenia.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Komunikačné situácie, Typy pozícií,
Stolovanie I., Stolovanie II., Protokolárne podujatia

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky