Protokolárne podujatia - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Protokolárne podujatia

Sekretariát

PROTOKOLÁRNE PODUJATIA

Oficiálne a protokolárne podujatia - často sa ich zúčastňujeme, ale nie vždy sa odvážime ich pripraviť, zorganizovať a zabezpečiť. Program nás uvedie do tejto témy tak, aby ste mohli svojich hostí pozvať kedykoľvek aj na takéto podujatia.


Hlavné témy

Príprava a organizovanie oficiálnych protokolárnych a spoločenských podujatí.
Recepcia – organizačné a spoločenské pravidlá, pozvánky, rozsah, predstih pri pozývaní, overovanie účasti, druhy jedál a nápojov, teplé zložky, studené zložky, dokladanie, alkoholické nápoje, ovocie, káva.
Rozsah, čas začatia, doba recepcie, uvádzanie hostí, začiatok recepcie, sprievodné podujatia, základné povinnosti organizátora, bezpečnosť, prítomnosť VIP osôb, diplomatické návštevy, ukončenie, kto sa lúči ako, darček.
Raut, kedy je vhodný, doba trvania, základný sortiment jedál a nápojov, organizačné pravidlá, spoločenské pravidlá.
Pohár vína – spoločenské a organizačné pravidlá, druhy pozvánok, sortiment nápojov a potravinových doplnkov, doba trvania.
Pracovný obed – základné spoločenské a organizačné pravidlá, príprava, parita hostí, priestor, výber, sortiment, riešenie nehôd, alkohol, pracovná zložka podujatia, ukončenie podujatia, spôsoby úhrady.
Najčastejšie chyby a ich eliminácia
Oficiálne obliekanie, spoločenský odev, doplnky.
Oblek, smoking, frak, žaket, kostým, malé večerné, veľké večerné, róba, toaleta.
Líčenie, úprava, čistota, všetky súčasti formálneho obliekania, kedy, čo, informácie v pozvánke.
Modelové situácie, cvičenia.

Trojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Etiketa, protokol, Stolovanie I., Stolovanie II.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky