Riadenie konfliktu - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Riadenie konfliktu

Konflikt, stres

RIADENIE KONFLIKTU

Konflikt, konfliktná situácia - často frustrujúci zážitok, negatívny emočný vnem, demotivačný efekt, pocit, že si s tým nedokážeme poradiť. Veľmi často v konfliktných situáciách prehrávame, pretože reagujeme spontánne, emotívne a náhodne. Konflikt je však proces, ktorý má svoje zákonitosti
a pravidlá. Keď ich poznáme, dokážeme konflikt často veľmi efektívne riadiť, v opačnom prípade sme riadení konfliktom.


Hlavné témy

Neodkladajte riešenie konfliktu, prvá fáza konfliktu, analýza vecnej príčiny, určenie štruktúry konfliktných tém s ich prioritami, od začiatku asertívne riadenie konfliktnej situácie, nástroje a techniky prevzatia riadenia konfliktu, eliminácia osobnej roviny, vecné pragmatické otázky, poznanie pozičnej a argumentačnej sily účastníkov konfliktu, akceptácia partnera, základy diplomatického vyjednávania, dôležité formulácie, argumentačná kvality, argumentačné techniky, námietky, generovanie riešenia oboch strán, spoluúčasť na riešení, spoluzodpovednosť za výsledok, zachovanie tváre oponenta aj útočníka, vnútorná sila.
Cvičenia, modelové situácie.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Asertivita, Empatia

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky