Riadenie konfliktu - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Riadenie konfliktu

Zdravotníctvo

RIADENIE KONFLIKTU

Súbor programov nastavených na špecifické prostredie zdravotníckych zariadení s interaktívnymi situáciami medzi zdravotníckym personálom a pacientom, ale tiež medzi zdravotníkmi navzájom. Programy sú určené nielen pre neštátne zdravotnícke zariadenia. V zdravotníctve nezriedka musia pracovnici riešiť množstvo väčších i menších konfliktov, program rieši ich profesionálne zvládnutie.


Hlavné témy

Identifikácia a prevencia konfliktu, nástroje na riadenie procesu konfliktu, zvládnutie negatívnych emócií.
Empatia, asertívne správanie, presadenie záujmov spoločnosti.
Riadenie konfliktných situácií v teréne, v ambulancii, špecifické situácie v čakárni.
Riadenie konfliktných situácií pri agresívnom pacientovi, konflikt ako reakcia na strach a neznalosť.
Pacient ,,riaditeľ zemegule", riešenie situácií ,,viete koho ja poznám?"
Pacient starý človek, pacient dieťa, agresor sprievodca pacienta.
Riešenie konfliktu pri objednávaní - vynucovanie si prednosti, riešenie hraných situácií (omdlievanie a pod.)
Riešenie konfliktu u ,,urozprávaného" pacienta - definovanie tém, riadenie rozhovoru.
Základná typológia temperamentov pacienta a spôsoby jeho zvládnutia
.
Riešenie modelových situácií.
Riadenie konfliktu pri vybavovaní sťažností, reklamácií, riadenie času ako emočného prvku.
Riadenie procesu konfliktu s nespokojným klientom.
Nástroje riadenia konfliktu - asertívne správanie, empatické správanie, aktívne počúvanie, - výhody, nevýhody, nástroje, časové aspekty - modelové situácie z praxe.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Základná komunikácia, Riadenie konfliktu, Preferencie pacienta, Asertivita, Empatia

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky