Riadenie kreativity - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Riadenie kreativity

Sociálna komunikácia

RIADENIE KREATIVITY SENIOROV

Program určený pre pracovníkov sociálnych zariadení, DSS, domovov dôchodcov, ZpS a ďalších zariadení pre seniorov. Program otvára možnosti sociálnej aktivácie seniorov v zariadeniach, rozvoj ich sebarealizácie, sebaúcty a aktivácie radosti zo života pri zohľadnení limitov veku, zdravia, mobility.


Hlavné témy

Akceptácia zmien jemnej motoriky seniorov, zmien zdravotného stavu, zmien kvality senzorických vnemov
a ďalších limitov, výber a motivácia k vlastnej tvorbe, podnety, inšpirácia, jemné vedenia tvorby, porovnávanie výsledkov, možnosti výtvarných techník, tvarovacích techník, fotografia aúprava, tvorivá práca vprostredí počítača, použite všetkých zmyslov človeka všpecifickom zadaní a jeho kreatívnom stvárnení, podpora aktivít smerujúcich
k pocitu nezávislosti, kompetencií a schopností, techniky zapojenia seniorov do odborných činností, senior ako lektor, učiteľ, usmerňovanie a vyhodnocovanie výsledkov.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Komunikácia so seniormi, Asertivita, Empatia

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky