Riadenie porád - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Riadenie porád

Nástroje riadenia

RIADENIE PORÁD

Porada, v mnohých organizáciách vnímaná ako formálna a neužitočná časť práce. Časté zlozvyky ako ,,patrí sa mať poradu každý pondelok", ,,zúčastňuje sa každý", ,,kontrola uznesení z minulej porady", ,,úloha trvá", celodenné a viacdenné porady, sú značne demotivačným prvkom v kultúre organizácie a riadenia. Program sa zaoberá riadením stretnutí a vkladá do rúk manažéra užitočný nástroj.


Hlavné témy

Porada - pojem odvodený od ,, radiť sa navzájom".
Základné pravidlá, distribúcia problému hneď po jeho vzniku pred poradou, presné určenie cieľa porady, účasť len relevantných osôb, kompetentnosť zúčastnených, stanovenie riadiaceho porady, zapisovateľa pred poradou, určenie času porady - presný začiatok
a doba trvania.
Štruktúrovanie porady, dôsledné oddelenie odovzdávania informácií od návrhov riešení, aktívne zapojenie každého účastníka, postupnosť tém, riadenie diskusie, disciplína, konkretizácia záverov, vyrovnanie sa nejednoznačností, overenie pochopenia, stanovenie meradiel a časových horizontov úloh, okamžitá distribúcia zápisu.
Porady nemusia byť len priamokontaktné s osobnou účasťou, virtuálne porady, intranet, internet, IT konferencie, on line konzultácie.
Riadenie porady, konkretizácia cieľa porady, distribúcia úloh s presnou parametrizáciou požadovaných výstupov, porovnanie s plánom a prijatie opravných prostriedkov.
Typy porád podľa potreby, naliehavosti, zmyslu, strategická porada, manažérska porada, krízová porada, operatívna porada, výrobná porada, etc.
Eliminácia rušivých prvkov, nepripravenosť, meškanie, nekompetentnosť, notorický rušitelia, riadenie konfliktných situácií.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Riadenie zmien, KAIZEN, Delegovanie

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky