Riadenie projektov - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Riadenie projektov

Nástroje riadenia

RIADENIE PROJEKTOV

Potreba inovácií v riadení spoločnosti, časový tlak a potreba rýchlo a efektívne reagovať na konkurenčné prostredie a na zmeny na trhu, prinášajú často názor, že ,,veď napíšeme projekt
a bude po probléme". Nie zriedka samotný pojem ,,projekt" sa dostal do zaujímavých výkladových rovín - od umeleckej komodity, keď takmer každý štandardný koncert je ,,projekt", po vnímanie pojmu ,,projekt" ako samospasiteľného nástroja na všetko, pretože ,,sa zaplatí z rôznych štrukturálnych zdrojov EÚ".
Ani spontánne zriadenie funkcie ,,manažér projektov" v organizácii ešte nemusí byť cesta k riešeniu.
Program sa zaoberá problematikou a prostredím riadenia projektov z aspektu riadenia spoločnosti a z aspektu riadiaceho tieto procesy.
Pre uzavreté skupiny nastavíme program na konkrétne reálie a komoditu klienta.


Hlavné témy

Definícia projektu, čo je riadenie projektu, základné systémové prvky projektu, kľúčové úlohy, parametre ovplyvňujúce efektívnosť a úspech, dôležité fázy procesu riadenia projektu, testovanie realizačnej kvality, alternatívne riešenie, dopadové štúdie, stanovenie priorít, definovanie predstáv, cieľov, limitov, nástrojov, zdrojov a časových horizontov, základy plánovania realizačný tím, splniteľnosť úlohy, projektová komunikácia, budovanie komunikačných kanálov, základné procesy sledovania výkonov, monitoring, korekčné procesy.
Budovanie projektového tímu, jeho riadenie a rozvoj kvality.
Projektový marketing, podporný nástroj v komunikačnom prostredí, benefity úspešnej realizácie projektu

v horizontálnej i vertikálne rovine, motivačný faktor myšlienky ,,nepracujme ťažšie, ale efektívnejšie".
Najčastejšie chyby v projektovom riadení a ich eliminácia, interné a externé riadenie projektov, výhody

a nevýhody.

Trojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Dlhodobé plánovanie, Finančné plánovanie, Techniky plánovania,
Riadenie zmien, KAIZEN

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky