Riadenie vystúpenia - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Riadenie vystúpenia

Vystupovanie

RIADENIE VYSTÚPENIA

Program je určený autorom, režisérom a vystupujúcim. Program vedie účastníkov základnými okruhmi a pravidlami, umožňujúcimi zabezpečiť vysokú efektívnosť zabezpečovaných vystúpení.
V programe analyzujeme najčastejšie chyby s ich riešením.


Hlavné témy

Príprava vystúpenia, základná štruktúra a obsah, určenie priestoru, miesta a času vystúpenia.
Ozvučenie, osvetlenie, produkcia vystúpenia.
Určenie časového rozsahu, hlavnej kľúčovej témy.
Ako a čím začať.
Otvorenie vždy len jednej témy. Ukončenie témy, zvládnutie únikov od témy.
Diskusia - spustenie a ukončenie. Plánovanie času diskusie ako súčasti celkového času vystúpenia.
Riadenie diskusie, nepríjemné otázky, parafrázovanie.
Riadenie času vystúpenia, časomiera, práca s počítačom pri riadení času.
Určenie prestávky, pomocné materiály na rozdávanie, pracovné zošity, letáky, fotografie.
Ukončenie vystúpenia, zhrnutie témy, určenie záverov, rozlúčenie s poslucháčmi.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
základný program, tréma, stres, bloky, riadenie konfliktu

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky