Riadenie zmien - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Riadenie zmien

Nástroje riadenia

RIADENIE ZMIEN

Prakticky každé rozhodnutie manažéra je zmena súčasného stavu na požadovaný nový stav. Program uvádza do problematiky poznania potreby zmien, pravdepodobnosti úspešnosti jej zavedenia do praxe a ďalšími prvkami.
Program je určený pre manažérov na všetkých úrovniach riadenia.


Hlavné témy

Zmena ako neoddeliteľná súčasť manažérskej práce, analýza potrieb zmeny, konkretizácia predmetu zmeny, nastavenie meradiel a kontrolných mechanizmov, stanovenie časových horizontov jednotlivý fáz zmeny, analýza faktorov vonkajšieho prostredia, STEEP faktory, SWOT analýza, analýza faktorov zmenu ovplyvňujúcich, analýza síl zmene brániacich, metódy eliminácie brániacich síl, implementačný proces, dynamika implementácie, riadenie rýchlosti zmeny, stratégia eliminácie brániacich síl, vyhodnotenie efektívnosti zmeny, monitoring procesu, čiastkové priebežné hodnotenia, systémová intervenčná analýza, organizačný rozvoj.
Vytvorenie komunikačných kanálov a aktívna účasť zúčastnených manažérov, publikovanie čiastkových výsledkov, včasné zachytenie problémov, generovanie riešení od zamestnancov, motivačný aspekt komunikácie zmeny.

Trojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Dlhodobé plánovanie, Finančné plánovanie, Techniky plánovania, Firemná stratégia,
Riadenie porád,
Riadenie projektov

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky